- IT Beheer on en offsite
- ICT consultant, second opinion
- Project/Migratie Management
- Levering Hard- en Software
- Datalijnen en Draadloze netwerken (ook over grote afstand)
- Websites en Webshops
- Uw ICT probleem oplossen

Project/Migratie management
Projecten hebben een begin en een eind, waardoor het voor beide partijen helder is wat er gebeurt. TAL ICT Consulting zal natuurlijk eerst de wensen met U bespreken, een analyse, het voorstel, het akkoord, de test fase en de daadwerkelijke uitvoering van het projekt.
Natuurlijk zoals afgesproken, tenzij U wilt dat we na de testfase nog dingen moeten veranderen.

De meeste projekten wijzigen gedurende de looptijd door voortschrijdend inzicht. Ook dit is geen probleem, het projekt wordt er alleen maar beter van, en voldoet meer aan de initieel gestelde eisen.

Voortgangscontrole is belangrijk om het start en einddoel scherp te houden.

TAL ICT Consulting heeft veel ervaring met migratietrajecten. Weet u dat Windows XP na april 2014 niet meer ondersteund wordt door Microsoft ? Tijd om na te denken over de overstap naar Windows 7 of 8..

Heeft U veel pc’s in het netwerk dan is er software die U kan helpen bij de conversie.. Een pc met alle software kan opnieuw geinstalleerd (zonder tussenkomst van ICT) worden in 45 minuten, werk om dit in gang te zetten, 1 minuut.. (ook ideaal voor scholen) Met deze software kan ook nieuwe versies van software uitgerold worden, waardoor het beheer een stuk makkelijker wordt.