TAL ICT Consulting is gespecialiseerd in ICT projekten. We bespreken altijd duidelijk een begin en eind, zodat het voor beide partijen helder is wat er gebeurt en waar we naartoe gaan.

TAL ICT Consulting zal natuurlijk eerst de wensen met u bespreken, een analyse, het voorstel, het akkoord, de test fase en de daadwerkelijke uitvoering van het projekt.

Natuurlijk zoals afgesproken, tenzij U wilt dat we na de testfase nog dingen moeten veranderen.

De meeste projekten wijzigen gedurende de looptijd door voortschrijdend inzicht. Ook dit is geen probleem, het projekt wordt er alleen maar beter van, en voldoet meer aan de initieel gestelde eisen.

Voortgangscontrole is belangrijk om het start en einddoel scherp te houden.

We hebben specialistische harware en software, maar natuurlijk gebruiken we ook de standaard technieken: nèt wat bij u past.